Załóż z nami działalność gospodarczą

Kto może skorzystać z małego ZUS Plus?

Rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej to proces pełen wyzwań, zwłaszcza w pierwszych latach działania. W odpowiedzi na te trudności, polski rząd wprowadził program Mały ZUS Plus, mający na celu wsparcie małych przedsiębiorstw przez znaczące obniżenie obciążeń składkowych. Ten artykuł ma za zadanie dokładnie wyjaśnić, czym jest Mały ZUS Plus, kto może z niego skorzystać oraz jakie warunki trzeba spełnić, by ubiegać się o ten rodzaj ulgi.

Czym jest Mały ZUS Plus?

Mały ZUS Plus, program uruchomiony w lutym 2020 roku, jest rozszerzeniem i ulepszeniem wcześniejszej inicjatywy zwanej małym ZUS-em. Jego głównym celem jest wsparcie przedsiębiorców, którzy prowadzą mniejszą działalność gospodarczą, poprzez umożliwienie im płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Program ten został zaprojektowany tak, aby pomóc właścicielom firm w zmniejszeniu ich obciążeń finansowych w kluczowych, wczesnych etapach ich działalności.

Zasady funkcjonowania programu

W ramach Małego ZUS Plus, przedsiębiorcy, których roczne przychody nie przekraczają ustalonego limitu, mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru. Ta podstawa jest zależna od osiąganego dochodu i nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia, ani wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Dzięki temu, przedsiębiorcy płacą składki proporcjonalne do swoich realnych dochodów, co jest szczególnie ważne dla tych, których działalność charakteryzuje się nieregularnymi przychodami.

Składki zdrowotne

Choć Mały ZUS Plus oferuje redukcję składek na ubezpieczenia społeczne, ważne jest podkreślenie, że w ramach tego programu nie podlega zmniejszeniu składka zdrowotna. Przedsiębiorcy nadal muszą opłacać jej pełną wysokość, która wraz z wejściem tzw. Polskiego Ładu jest zależna od wybranej formy opodatkowania prowadzonej działalności . Jest to istotny aspekt programu, na który przedsiębiorcy muszą zwrócić uwagę podczas planowania swoich miesięcznych wydatków.

Korzyści dla przedsiębiorców

Korzystanie z Małego ZUS Plus przynosi znaczące korzyści finansowe, szczególnie dla tych przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność lub prowadzą ją na niewielką skalę. Obniżone składki mogą znacząco zmniejszyć bieżące obciążenia finansowe, umożliwiając lepsze zarządzanie kapitałem obrotowym oraz inwestowanie w rozwój firmy. Ponadto, łatwiejsze jest utrzymanie płynności finansowej w miesiącach o niższych przychodach.

 

Biuro Rachunkowe Rzeszów

 

Kto może skorzystać z Małego ZUS Plus?

Program Mały ZUS Plus jest skierowany głównie do jednoosobowych przedsiębiorców oraz wspólników spółek cywilnych, którzy spełniają określone kryteria dochodowe. Podstawowym warunkiem jest osiągnięcie przychodu nieprzekraczającego 120 tys. zł w poprzednim roku podatkowym. To kryterium pozwala na objęcie programem osób, które rozpoczynają swoją działalność gospodarczą lub prowadzą ją na niewielką skalę.

Szczegółowe warunki kwalifikacji

Aby kwalifikować się do Małego ZUS Plus, przedsiębiorca musi również spełnić następujące warunki:

 • prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym;
 • podstawa wymiaru składek musi wynosić nie mniej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie więcej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Kto jest wykluczony z programu?

Program nie obejmuje przedsiębiorców korzystających z innych form ulg, takich jak ulga na start. Ponadto, wykluczeni są również przedsiębiorcy realizujący działalność na rzecz byłego pracodawcy, a także osoby wykonujące wolne zawody, twórcy oraz artyści.

Jak złożyć wniosek o Mały ZUS Plus?

Proces aplikacyjny do programu Mały ZUS Plus jest stosunkowo prosty, jednak wymaga świadomości terminów i procedur. Wnioski o przyznanie ulgi można składać do końca stycznia danego roku – w tym roku było to do 31 stycznia 2024 roku. Przedsiębiorcy, którzy zakwalifikowali się do programu po tej dacie, mogą składać wnioski przez cały rok, ale muszą pamiętać, że ulga zostanie przyznana dopiero od początku kolejnego roku podatkowego.

Procedura składania wniosku

Wniosek o Mały ZUS Plus należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia spełnienia warunków do korzystania z ulgi. Dokumentacja może być przesłana elektronicznie lub złożona osobiście w odpowiednim oddziale ZUS.

Obliczanie składek w ramach Małego ZUS Plus

W ramach Małego ZUS Plus, wysokość składek na ubezpieczenia społeczne jest obliczana na podstawie dochodu z poprzedniego roku podatkowego. Składki te są znacznie niższe niż standardowe, co daje realne odciążenie finansowe. Ważne jest, aby zwrócić uwagę, że składki zdrowotne należy opłacać w pełnej wysokości.

Przykład obliczania składek

Jeśli roczny dochód przedsiębiorcy wynosił 100 tys. zł, a minimalne wynagrodzenie wynosi 2 600 zł, to minimalna podstawa wymiaru składek to 30% z 2 600 zł, czyli 780 zł miesięcznie. Tymczasem 60% przeciętnego wynagrodzenia, które wynosi przykładowo 5 000 zł, to 3 000 zł. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie opłacał składki od kwoty znajdującej się w przedziale 780 – 3000 zł.

Jeśli rozważasz skorzystanie z opcji Małego ZUS Plus, ale masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości lub chcesz dowiedzieć się więcej o szczegółach programu, zapraszamy do kontaktu z kancelarią OPTYMALNI. Nasz zespół ekspertów jest przygotowany, aby wyjaśnić wszelkie kwestie związane z tym wsparciem oraz oferuje pomoc na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Nie pozwól, aby niejasności lub brak informacji stały na drodze do optymalizacji Twoich składek. Skontaktuj się z nami już dziś, aby skorzystać z profesjonalnego wsparcia, które pomoże Ci maksymalizować korzyści płynące z dostępnych ulg.

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz
  Wysyłając wiadomość udzielam zgody na nawiązywanie z Optymalni Biuro Doradczo księgowe Sp. z o.o. do kontaktu z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w celu telefonicznego lub mailowego przedstawienia informacji dotyczących produktów i usług przez optymalni.rzeszow.pl na podany numer telefonu lub email.

  Formularz

  Brak czasu na uzupełnianie papierów?
  Załatw sprawę online!

  Szybko, wygodnie i bezstresowo