Załóż z nami działalność gospodarczą

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Obsługa księgowości firm w Rzeszowie


Prowadzimy ewidencje księgowe do celów rozliczeń podatku dochodowego PIT w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zgodnie z wymogami Rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Usługi te skierowane są do osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym oraz spółek jawnych, cywilnych, partnerskich.

Usługi te obejmują w szczególności:

 • sprawdzenie poprawności otrzymanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji (ewidencja środków trwałych, ewidencja wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia),
 • przygotowywanie plików JPK (Jednolite pliki kontrolne) oraz przekazywanie do US JPK_VAT oraz pozostałych na żądanie organów skarbowych,
 • prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu, sporządzanie deklaracji VAT, VAT-UE, itp.
 • przygotowanie i przekazywanie informacji o wysokości zobowiązań z tytułu podatków,
 • rozliczenie różnic kursowych w transakcjach w walutach obcych,
 • rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych i pozaunijnych,
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych PIT,
 • rozliczenie z ZUS składek przedsiębiorcy,
 • reprezentowanie w trakcie kontroli podatkowej, czynności sprawdzających.
 • stała opieka i możliwość bieżących konsultacji księgowych.
Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz
  Wysyłając wiadomość udzielam zgody na nawiązywanie z Optymalni Biuro Doradczo księgowe Sp. z o.o. do kontaktu z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w celu telefonicznego lub mailowego przedstawienia informacji dotyczących produktów i usług przez optymalni.rzeszow.pl na podany numer telefonu lub email.

  Formularz

  Brak czasu na uzupełnianie papierów?
  Załatw sprawę online!

  Szybko, wygodnie i bezstresowo