facebook

Zbiorcza płatność za pomocą MPP – czy jest możliwa?

Mechanizm podzielonej płatności, a więc MPP polega na rozdzieleniu zapłaty na podstawie faktury za nabyte towary bądź usługi na kwotę netto płaconą na rachunek bankowy sprzedawcy i na kwotę VAT, która trafia na rachunek VAT. Na przestrzeni kilku ostatnich lat w zakresie funkcjonowania MPP przepisy zmieniały się jak w kalejdoskopie.  Od stycznia 2021 roku wprowadzono zmiany, które obowiązują obecnie. Sprawdźmy, czy na ich podstawie możliwa jest płatność zbiorcza.

MPP na przestrzeni lat

Mechanizm podzielonej płatności funkcjonuje od 2018 roku. Początkowo nie było możliwe zapłacenie kilku faktur jednym, zbiorczym poleceniem przelewu bankowego, co było dość niedogodnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców korzystających z dobrowolnej opcji dokonywania płatności w split payment. Ustawodawca przychylnie odniósł się do tego problemu, czego efektem była nowelizacja ustawy i zmiana przepisów obowiązująca od 1 listopada 2019 roku.

Zbiorcza płatność za pomocą MPP - czy jest możliwa?

Biuro Rachunkowe Rzeszów

Zbiorcza płatność w MPP – warunki

Od tego dnia wprowadzono przepisy, dzięki którym dla niektórych transakcji można wykonywać przelewy zbiorcze za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności, przy czym dostępne jest w przypadku wersji obligatoryjnej oraz dobrowolnej. Mówi o tym art. 108a ustęp 3a-3c ustawy o VAT, który określa warunki, na podstawie których płatność zbiorcza może zostać dokonana. I tak- w komunikacie przelewu należy wziąć pod uwagę wszystkie faktury wystawione przez danego dostawcę, wystawione w okresie obejmującym minimum jeden dzień i maksymalnie jeden miesiąc, przy czym miesiąc oznacza tu miesiąc kalendarzowy. Ponadto płatność ta musi obejmować wszystkie faktury wystawione przez danego dostawcę w określonym powyżej terminie, niema możliwości wybiórczego ich traktowania i pomijania którejś z nich. Płatność obejmuje kwotę podatku VAT równą sumie kwot VAT z poszczególnych faktur, natomiast dokonując jej, w komunikacie przelewu, w miejscu gdzie standardowo wpisuje się numer faktury, należy wskazać okres, za jaki dokonywana jest dana płatność.

Jeśli zdarzy się, że podatnik po dokonaniu zbiorczej płatności za dany miesiąc otrzyma jeszcze jedną fakturę za ten okres, powinien dokonać płatności za nią w MPP, nawet jeśli niema takiego obowiązku. 

Najnowsze zmiany w ustawie o VAT

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują kolejne zmiany, które w sposób bezpośredni nie dotyczą zbiorczej płatności, natomiast z pewnością warto o nich wspomnieć. Celem ich wprowadzenia było głównie doprecyzowanie przepisów, które budziły pewne wątpliwości. Czytelnie przedstawiono więc, iż mechanizm podzielonej płatności stosowany musi być obowiązkowo wtedy, gdy spełnione zostaną łącznie kolejne warunki- przedmiotem transakcji są towary bądź usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy; kwota należności brutto na fakturze dokumentującej transakcję przekracza kwotę 15 tysięcy złotych bądź jej równoważność wyrażoną w obcej walucie; czynność ta jest dokonywana na rzecz podatnika.

Doprecyzowano także, iż do przeliczenia na złote kwot wyrażonych w walucie obcej należy zastosować zasady przeliczania kwot te same, jak do określania podstawy opodatkowania. Jednocześnie wprowadzono możliwość dokonywania płatności z rachunku VAT podatku z tytułu importu towarów bądź należności celnych zarówno na rachunek urzędu skarbowego, jak również na rachunek agencji celnych. Ponadto rozszerzono nieco katalog podmiotów, które mogą teraz występować z wnioskiem o przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy. Obecnie mogą to zrobić także podmioty niebędące podatnikiem, nieposiadające siedziby firmy lub stałego miejsca jej prowadzenia na terenie kraju oraz posiadające środki na rachunku VAT.

Zbiorcza płatność MPP jest sporym ułatwieniem dla płatników, którzy mogą obecnie dokonać płatności wielu faktur za „jednym zamachem”. Dzięki temu oszczędzają czas, który mogą poświęcić na sprawy dla nich istotniejsze.

Zobacz też nasz artykuł o Vat dla E-commerce – najważniejsze zmiany