facebook

Vat dla E-commerce – zobacz najważniejsze zmiany

Z roku na rok notowany jest ogromny wzrost sprzedaży internetowej, natomiast dotychczas istniały spore braki zarówno prawne, jak i finansowe czy podatkowe w tym zakresie. 1 lipca 2021 roku weszła więc w życie nowelizacja ustawy o VAT, wprowadzająca tzw. pakiet e-commerce.  Jej celem jest zapobieganie utracie dochodów podatkowych przez poszczególne państwa członkowskie UE, ograniczenie transgranicznych oszustw związanych z podatkiem VAT, a dzięki temu wyrównanie szans firm europejskich i pozaeuropejskich w konkurowaniu na obszarze handlu elektronicznego. Poznajmy najważniejsze zmiany, obowiązujące obecnie wszystkich posiadaczy sklepów internetowych oraz prowadzących sprzedaż poza granicami kraju.

VAT w e-commerce przed zmianami

W celu lepszego porównania zmian, jakie obowiązują od lipca tego roku, przedstawimy w skrócie jak sprawy podatkowe w handlu internetowym i zagranicznym wyglądały dotychczas. Do końca czerwca 2021 roku warunki VAT ustalane były odrębnie w każdym państwie członkowskim, przy czym każde z nich określało inny próg podatkowy. Jeśli roczny obrót sklepu internetowego w transakcjach z klientami zagranicznymi przekroczył dany próg, wówczas przedsiębiorca miał obowiązek rejestracji w organie podatkowym zgodnym z krajem, do którego dostarczane były towary i rozliczyć w nim należny podatek. Jeśli próg nie został przekroczony, wówczas od obrotów z zagranicznymi kontrahentami naliczany był jedynie podatek VAT kraju pochodzenia, a więc VAT kraju, w którym sklep był zarejestrowany. Z kolei jeśli obroty nie osiągały 100 tysięcy euro, nie trzeba było dokonywać rejestracji w innym kraju i wystawiać faktury VAT według stawki obowiązującej w danym kraju. Dodatkowo importowane produkty o wartości poniżej 22 euro były całkowicie zwolnione z podatku VAT.

Aktualna sytuacja VAT w e-commerce

Od 1 lipca 2021 roku sporo się zmieniło w tej dziedzinie, dlatego właściciele sklepów internetowych świadczących usługi dla zagranicznych klientów, którzy nie do końca przygotowali się na zmiany, powinni zasięgnąć pomocy specjalistów, by móc postępować zgodnie z obowiązującym, nowym prawem i uniknąć wysokich kar.

Likwidacja progów podatkowych w sprzedaży na odległość

Zniesione zostały progi w poszczególnych krajach członkowskich UE, natomiast obecnie istnieje i obowiązuje jeden próg dla wszystkich państw. Każda sprzedaż internetowa z klientem zagranicznym, której wartość roczna przekracza 10 tysięcy euro, musi być rozliczana według stawki VAT obowiązującej w kraju, do którego dostarczany jest towar. Deklaracja i opłacanie VAT-u odbywa się za pośrednictwem specjalnego portalu internetowego, przy czym nie ma konieczności rejestracji do celów podatkowym w innym państwie. Natomiast przedsiębiorca musi znać poszczególne stawki VAT dla danych produktów w poszczególnych państwach, gdyż muszą być one odzwierciedlone w fakturach. 

Brak zwolnień z VAT dla przesyłek o niskiej wartości

Zgodnie z nowymi przepisami każdy import z kraju poza Unią Europejską podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w docelowym państwie członkowskim, przy czym nie ma tu znaczenia wartość towarów. W przypadku cła, jeśli obrót nie przekracza 150 euro, wówczas sklep internetowy jest z niego zwolniony, jeśli natomiast kwota ta zostanie przekroczona, wówczas sklep w państwie członkowskim musi złożyć pełną deklarację celną oraz ponieść określone koszty.

Vat dla E-commerce - zobacz najważniejsze zmiany

Biuro Rachunkowe Rzeszów

Obowiązek podatkowy w zakresie VAT dla sprzedażowych platform internetowych

Podatkiem VAT objęte zostały także platformy sprzedażowe, takie jak Amazon czy Ebay- jeśli firma, która korzysta z ich usług nie ma siedziby w UE, natomiast eksportuje do niej towary, wówczas platformy te obowiązane są podatkiem VAT w kraju, do którego trafia towar.

Pozostałe zmiany

Pojęcie sprzedaży wysyłkowej zastąpione zostało terminem Wewnątrzwspólnotowa Sprzedaż Towarów na Odległość (WSTO), a także wprowadzona została nowa nazwa Sprzedaży na Odległość Towarów Importowanych (SOTI), dotycząca wysyłki towarów z kraju spoza UE. 

Wprowadzone w ramach tzw. pakietu e-commerce zmiany dotknęły zwłaszcza sektora handlu elektronicznego oraz importu niewielkich przesyłek spoza Unii Europejskiej, ale także bezpośrednich odbiorców towarów, którzy zmuszeni są zapłacić więcej.