facebook

Zmiana oznaczeń stawek VAT na kasie fiskalnej od Sierpnia 2019

Zmiany dla podatników dokonujących sprzedaży przy wykorzystaniu kas rejestrujących (fiskalnych) obowiązujące od 01.08.2019 r.  

Zmiany dot. oznaczeń literowych stawek podatkowych

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązują nowe zasady stosowania oznaczeń literowych w kasach fiskalnych. Podatnicy prowadzący ewidencje sprzedaży przy wykorzystaniu kas rejestrujących zobowiązaniu są od 01.08.2019 r. do przypisania i stosowania oznaczeń literowych od „A” do G” dla poszczególnych stawek podatku VAT w następujący sposób:

 • „A” – stawka 23 % albo 22%,
 • „B” – stawka 8% lub 7%,
 • „C” – stawka 5%,
 • „D” – stawka 03%,
 • „E” – stawka zwolniona z podatku,
 • „F” i „G” – pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne)
  w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.

Dotychczasowe – dowolne (poza literą „A” przypisaną do stawki podstawowej) oznaczenia literowe od „A” do „G” w odniesieniu do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług podatnicy mogą stosować tylko do końca lipca 2019 r.

W związku z powyższym, ci Podatnicy, którzy obecnie stosują inne oznaczenia dla stawek podatku niż te wyżej wskazane zobowiązani są do przeprogramowania kas fiskalnych i ustawianiu stawek wg. wyżej wymienionego schematu.

Przy czym WAŻNE jest, iż Podatnik ma obowiązek dokonania przyporządkowania właściwych oznaczeń literowych jedynie w odniesieniu do stawek podatku przypisanych do nazw towarów, których dostaw dokonuje, a nie do wszystkich oznaczeń literowych, przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie kas.

Wymiany dotychczasowych starych kas na nowe On-line

Jednocześnie przypominamy, iż obowiązujące od 01.05.2019 r. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących wprowadza sukcesywnie dla poszczególnych branż obowiązek wymiany dotychczas wykorzystywanych kas fiskalnych na kasy on-line.

Obowiązek wymiany kasy fiskalnej na kasę on-line w pierwszej kolejności będzie dotyczył:

 • od 01.01.2020 r. – branży paliwowej (sprzedaż paliw) oraz usług naprawy pojazdów i wulkanizacji,
 • od 01.07.2020 r. – branży gastronomicznej, usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaży węgla,
 • od 01.01.2021 – branży budowlanej, usług fryzjerskich i kosmetycznych, w zakresie opieki medycznej, dentystów, usług prawniczych oraz usług typu fitness