facebook

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa. Jak go otrzymać?

Z uwagi na rosnące ryzyko zachorowania związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa  SARS-Cov-2 decyzją rządu wprowadzony został specjalny zasiłek wychowawczy dla rodziców dzieci do lat 8. W przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego dodatkowy zasiłek opiekuńczy wymiarze 14 dni przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym, którzy:

  • opiekują się dzieckiem poniżej 8 roku życia,
  • są objęci ubezpieczeniem chorobowym.

Zasiłek przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, ale nie wypłaca się go obojgu rodzicom,  jest to zasiłek przysługujący jednemu z pracujących rodziców, który podjął sprawowanie opieki. Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego – 80 % wynagrodzenia.

Aby otrzymać zasiłek w związku z nieprzewidzianym zamknięciem placówki nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza – należy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.  Oświadczenie dostępne jest na stronie ZUS:  https://www.zus.pl/ oraz do pobrania na naszej stronie. Pracownicy składają Oświadczenie do Pracodawcy , a osoby prowadzące działalność bezpośrednio do ZUS.

Pobierz aktualny wniosek – DOC (word do uzupełnienia)