facebook

Split payment a osobisty rachunek oszczędnościowy przedsiębiorcy

Od 1 lipca 2018 r. wraz ze zmianą przepisów ustawy o VAT wprowadzony zostanie mechanizm podzielonej płatności VAT, tzw. SPLIT PAYMENT. Ten nowy mechanizm rozliczeń VAT będzie miał zastosowanie wyłącznie do transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami będącymi podatnikami podatku VAT, zatem pozostanie bez wpływu na transakcje, w których jedna ze stron nie jest podatnikiem podatku VAT, czy w przypadku zakupów dokonywanych przez konsumentów nieprowadzących działalności gospodarczych. Stosowanie tego mechanizmu będzie dobrowolne, a decyzja w tym zakresie należeć będzie do podatnika będącego nabywcą towarów czy usług (podmiot dokonujący zapłaty za nabyte towary i usługi).

Istota mechanizmu podzielonej płatności SPLIT PAYMENT

Planowane do wprowadzenia rozwiązanie polegać będzie na tym, iż nabywca towaru i usługi decydując się na wykorzystanie mechanizmu podzielonej płatności płacąc dostawcy za zakupiony towar czy nabytą usługę przekaże mu na rachunek bankowy (bądź też w inny sposób) kwotę netto wynikającą z otrzymanej faktury VAT, natomiast pozostała część zapłaty odpowiadająca kwocie podatku VAT zostanie zapłacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy – subkonto (tzw. rachunek VAT). Nabywca towaru czy usługi, który zdecyduje się na zapłatę należności przy wykorzystaniu mechanizmu SPLIT PAYMENT wypełniając komunikat przelewu wskaże dwie kwoty, tj. wynikającą z otrzymanej faktury VAT kwotę sprzedaży brutto oraz kwotę podatku VAT. Następnie bank (lub SKOK) na podstawie takiego komunikatu przekaże kwotę podatku VAT na rachunek VAT sprzedawcy, natomiast pozostałą kwotę (odpowiadającą wartości netto sprzedaży) na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy w banku (SKOK).

VAT Split Payment

Czy będzie istniała konieczność posiadania rachunku firmowego ?

Aby mechanizm podzielonej płatność mógł działać, wcześniej banki lub SKOK-i zobowiązane będą do każdego rachunku firmowego przedsiębiorcy (bez względu na jego status) otworzyć rachunek VAT oraz poinformować przedsiębiorcę o numerze tego rachunku. Co w przypadku gdy przedsiębiorca obecnie wykorzystuje do firmowych rozliczeń osobisty rachunek bankowy? Czy od 1 lipca 2018 r. będzie musiał założyć rachunek firmowy, co niejednokrotnie wiązać się może z wyższymi opłatami za prowadzenie takiego rachunku?

Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów nie ma przeszkód by przedsiębiorca (podatnik VAT) będący osobą fizyczną wykorzystywał do celów prowadzonej działalności gospodarczej posiadany osobisty rachunek oszczędnościowy. Nie ma bowiem obowiązku zakładania konta firmowego w banku dla tego typu działalności gospodarczej. Wykorzystanie do tego celu konta oszczędnościowego bywa tańszym rozwiązaniem.

Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów nowelizacja ustawy VAT wprowadzająca mechanizm SPLIT PAYMENT nie będzie nakładać obowiązku otwarcia firmowego rachunku rozliczeniowego przez przedsiębiorców, którzy wykorzystują obecnie prywatne rachunki oszczędnościowe dla potrzeb swoich działalności. System podzielonej płatność SPLIT PAYMENT będzie mechanizmem dobrowolnym. Rachunek VAT zostanie od 1 lipca 2018 r. otwarty przez banki lub SKOK-i wyłącznie dla posiadaczy firmowych rachunków rozliczeniowych. W związku z tym, jeżeli przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie będzie posiadał firmowego rachunku rozliczeniowego, to od 1 lipca 2018 r. nie zostanie mu utworzony rachunek VAT, i tym samym nie będzie mógł płacić, ani przyjmować płatności przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności SPLIT PAYMENT. Kontrahenci takiego przedsiębiorcy nie będą mogli płacić mu w systemie podzielonej płatności, gdyż przelew taki wysłany na rachunek, do którego nie zostanie otwarty rachunek VAT będzie odrzucony.