facebook

POLSKI ŁAD – aktualne informacje dotyczące wysokości składki zdrowotnej dla firm.

Obecnie Sejm zaakceptował propozycje pakietu zmian podatkowych zwanych Polskim Ładem, co oznacza, iż pracę legislacyjne nad tymi przepisami aktualnie prowadzone są w Senacie. W trakcie prac znaczącym zmianom uległy pierwotnie przekazywane propozycje w zakresie wysokości naliczanej składki zdrowotnej.

Poniżej przedstawiamy aktualne propozycje w zakresie wysokości składki zdrowotnej jaką zapłacą od początku przyszłego roku przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie różnych form opodatkowania (podatek liniowy, zasady ogólne, ryczałt).

Tak jak to jest obecnie Polski Ład zakłada, iż przedsiębiorcy będą mogli wybrać stosowaną formę opodatkowania firm, tj. skala podatkowa, podatek liniowy, czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zlikwidowana ostanie natomiast możliwość wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej. Jak wynika z aktualnych propozycji wysokość opłacanej składki zdrowotnej zależeć będzie od wybranej formy opodatkowania działalności, i tak:

Składka zdrowotna – podatek liniowy:

Dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym (19% dochodu, bez względu na jego wysokość) obecny projekt Polskiego Ładu zakłada składkę zdrowotną w wysokości 4,9 % od dochodu, z zastrzeżeniem jednak, iż nie będzie mogła być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Oznacza to, iż w 2022 r. dla liniowców miesięczna składka zdrowotna nie będzie mogła być niższa niż 270 zł.

Zatem, dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym Rząd okazał się łaskawszy i obniżył pierwotnie planowaną stawkę składki zdrowotnej z 9 % na 4,9 %. Nie mniej jednak, biorąc pod uwagę fakt, iż rozliczającym się podatkiem liniowym nie będzie przysługiwać kwota wolna od podatku (podniesiona do 30 tys. zł), niektóre ulgi, ta forma opodatkowania stawać się będzie „coraz droższa” i mniej opłacalna.

POLSKI ŁAD – aktualne informacje dotyczące wysokości składki zdrowotnej dla firm.

Biuro Rachunkowe Rzeszów

Składka zdrowotna – ryczałt:

W przypadku ryczałtowców, tj. przedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy w oparciu o osiągnięte przychody i właściwą dla rodzaju prowadzonej działalności stawkę podatku (od 2% do 17%) znaczącej zmianie uległa pierwotna propozycja obliczania składki zdrowotnej. Obecnie proponuje się 3 stawki składki zdrowotnej, które zależeć będą od dwóch składników, tj. wysokości przychodów osiągniętych z działalności oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, tj.:

  • 307 zł dla przedsiębiorców osiągających przychód roczny do 60 000 zł,
  • 511 zł dla przedsiębiorców osiągających przychód roczny w przedziale od 60 000 zł do 300 000 zł,
  • 920 zł dla przedsiębiorców osiągających przychód roczny powyższej 300 000 zł.

Składka zdrowotna – zasady ogólne:

Dla przedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy w oparciu o zasady ogólne (skalę podatkową) proponuje się składkę zdrowotną w wysokości 9% osiągniętych dochodów.

Należy tutaj przypomnieć, iż propozycje Polskiego Ładu podnoszą kwotę wolną od podatku do 30 000 zł. Zatem, firmy tak rozliczające podatek dochodowy zapłacą 17 % podatku PIT w przypadku gdy ich osiągnięte dochody mieścić się będą w przedziale 30 000 zł – 120 000 zł. Jeśli dochód przekroczy próg 120 000 zł przedsiębiorca zapłaci od nadwyżki podatek w kwocie 32 %. Podatnicy ci będą mogli również skorzystać z tzw. ulgi dla kasy średniej, która ma być pewną rekompensatą strat z tytułu podniesienia składki zdrowotnej. Niestety z ulgi ej nie będą mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych. Aby móc z niej skorzystać dochód przedsiębiorcy musi mieścić się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Nowe terminy opłacania składek ZUS:

Znaczącej zmianie ulegną również terminy zapłaty składek ZUS z tytułu prowadzenia działalności. Obecnie składki ZUS przedsiębiorcy opłacają do 5, 10 lub 15 dnia miesiąca.

Polski Ład zakłada przeniesienie terminu płatności składek ZUS na 20 dzień miesiąca po miesiącu, za który go należy zapłacić.