facebook

Nowe składki ZUS w 2019 roku – w zależności od przychodu

Nowe składki ZUS za 2019 r.

Znamy już wysokość składek ZUS jakie będą obowiązywać przedsiębiorców w 2019 r. Nowe składki będą dotyczyć tych przedsiębiorców, którzy w 2018 r. osiągnęli przychody wyższe niż 63 tys. zł. Dla firm, których poziom przychodów (nie dochodów) za 2018 r. będzie niższy niż 63 tys. zł od 1 stycznia 2019 r. wysokość składek ZUS zależeć będzie od wysokości osiąganego przychodu (nie będą oni już płacić stałych kwot ryczałtowych, lecz składki w zmiennej wysokości uzależnionej od kwoty osiąganego przychodu).

składki ZUS w 2019 roku od przychodzu

Wzrost wysokości składek ZUS za 2019 r.

Niestety przedsiębiorców, których sprzedaż w 2018 r. przekroczy kwotę 63 tys. zł znów czeka wzrost należnych składek na rzecz ZUS. Osoby prowadzące działalność gospodarczą
w przyszłym roku zapłatą wyższe składki o 7,3 % niż w 2018 r. Jak wiadomo, wysokość należnych składek ZUS uzależniona jest od poziomu prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za dany rok (podstawa wymiaru składek stanowi bowiem 60 % tej prognozowanej kwoty). W projekcie budżetu za 2019 r. przyjęto, iż prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 2019 r. wyniesie 4 765 zł (za 2018 r. było to 4443 zł). Podstawa wymiaru składek stanowić będzie 60% tej kwoty, czyli 2859 zł. Zatem mamy tutaj wzrost, co niestety poprzez m.in. wzrost składek ZUS odbije się na kieszeni wielu przedsiębiorców.

Ile wynosić będą nowe składki ZUS w 2019 r.

Tak duży wzrost podstawy wymiaru składek z 2665,80 w 2018 r. na 2859 zł w 2019 r. skutkował będzie wzrostem minimalnych składek społecznych na ZUS w 2019 r., które będą wynosić łącznie 974,65 zł, co oznacza wzrost o 65,89 zł w stosunku do 2018 r. Dodatkowo do tej kwoty należy doliczyć składkę zdrowotną, którą szacuje się na kwotę ok. 345 zł. (wysokość składki zdrowotnej ustalana jest w oparciu o inny wskaźnik, którego wysokość poznamy dopiero w styczniu). Łączna wartość składek ZUS dla przedsiębiorcy (po uwzględnieniu zdrowotnej) wyniesie ok. 1320 zł, czyli prawie o 100 zł więcej niż w 2018 r.

Co z wysokością składek ZUS dla nowych firm ?

Niestety wszystko wskazuje na to, że wzrośnie również wysokość preferencyjnych składek ZUS dla nowych firm. Ich wysokość z kolei zależy od poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2019 r. ma wzrosnąć do kwoty 2220 zł (z poziomu 2100 obowiązującego w 2018 r.). To skutkować będzie wzrostem podstawy wymiaru składek do 666 zł (z 519,28 zł w 2018 r.).
Wobec powyższego, łączna wartość preferencyjnych składek społecznych na ZUS w 2019 r. wyniesie 210,72, co oznacza wzrost o 10,56 zł w stosunku do 2018 r. Dodatkowo do tej kwoty należy doliczyć składkę zdrowotną, którą szacuje się na kwotę ok. 345 zł. (wysokość składki zdrowotnej ustalana jest w oparciu o inny wskaźnik, którego wysokość poznamy dopiero w styczniu). Łączna wartość składek ZUS dla przedsiębiorcy (po uwzględnieniu zdrowotnej) wyniesie ok. 555 zł, czyli prawie o 34,90 zł więcej niż w 2018 r.