facebook

Kolejne zmiany w składkach zdrowotnych lipiec 2022 Nowy Ład – czy naprawdę wszyscy zyskają ?

Tak jak można było to przewidzieć, wprowadzone z początkiem tego roku zmiany podatkowe w ramach  Nowego Ładu spowodowały wiele zamieszania. Wielu podatników na własnej skórze przekonało się, iż wprowadzone zmiany w sposobie obliczania składki zdrowotnej (i brak możliwości jej odliczenia od podatku) skutkowały realnym wzrostem opodatkowania (składka zdrowotna bowiem stała się „para podatkiem”). Do wielu osób dotarło, iż pomimo zapewnień  rządzących po prostu stracili na Nowym Ładzie.

Jak zapowiadają przedstawiciele Ministerstwa Finansów, od lipca 2022 r. planowane są kolejne zmiany przepisów Nowego Ładu zakładające m.in. możliwość odliczenia składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym, czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej) nie będą mieć możliwości odliczenia składki zdrowotnej, lecz rekompensatą dla nich będzie obniżenie poziomu opodatkowania z 17 do 12 % (obniżenie będzie dotyczyć tylko I progu podatkowego). Jak wynika z przeprowadzonych przez nas rozmów z wieloma przedsiębiorcami, zapowiedzi „Nowego Nowego Ładu” rozbudziły nadzieję wielu podatników na powrót przepisów umożliwiających odliczenie składki zdrowotnej na zasadach obowiązujących do końca 2021 r.

Niestety, zapowiadane od lipca 2022 r. zmiany z sposobie obliczania i odprowadzania składki zdrowotnej dotyczą wyłącznie możliwości jej odliczenia od podstawy opodatkowania, a nie od podatku, tak jak to miało miejsce do końca 2021 r. Ta drobna słowna różnica, będzie odczuwalna finansowo przez podatnika, i w konsekwencji niewiele mu ulży w stosunku do zmienianych przepisów Nowego Ładu.

POLSKI ŁAD – aktualne informacje dotyczące wysokości składki zdrowotnej dla firm.

Biuro Rachunkowe Rzeszów

Zmieniane od lipca 2022 r. przepisy zakładają:

 1. dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym możliwość odliczenia składki zdrowotnej od DOCHODU, jednak w kwocie nie większej niż 8 700,00 zł rocznie,
 2. dla podatników rozliczających się podatkiem ryczałtowym możliwość odliczenia od PRZYCHODU 50% zapłaconych składek zdrowotnych.

Aby zobrazować niewielką korzyść finansową tej proponowanej zmiany dla podatnika posłużymy się prostym przykładem liczbowym podatnika, którego miesięczna podstawa opodatkowania (dochodu / przychodu) wynosi 10 000,00 zł.

I tak, dla poszczególnych stanów prawnych kwota miesięcznych należnych obciążeń podatkowo-składkowych wyniesie:

 1. Dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym:
 • stan prawny obowiązujący do końca 2021 r.: 381,81 zł (skł. zdrowotna)
  + 1 571,22 z (PIT) = 1 953,03 zł (łączne obciążenie).
 • Nowy Ład do 07.2022 r.: 490,00 zł (skł. zdrowotna) + 1 900,00 zł (PIT) = 2 390,00 zł (łączne obciążenie).
 • Nowy Nowy Ład od 07.2022 r.: 490,00 zł (skł. zdrowotna) + 1 806,90 zł (PIT) = 2 296,90 zł (łączne obciążenie).

Z powyższego wynika, iż przy miesięcznym dochodzie do opodatkowania w wysokości 10 000,00 zł realna korzyść proponowanych od lipca 2022 r. zmian w stosunku do przepisów obecnie obowiązujących wyniesie tylko 93,10 zł. A i tak kwota ta będzie wyższa o 343,87 zł niż w 2021 r.   

 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (stawka 8,5%):
 • stan prawny obowiązujący do końca 2021 r.: 381,81 zł (skł. zdrowotna)
  + 521,22 z (PIT) = 903,03 zł (łączne obciążenie).
 • Nowy Ład do 07.2022 r.: 559,89 zł (skł. zdrowotna) + 850 zł (PIT) = 1 409,89 zł (łączne obciążenie).
 • Nowy Ład od 07.2022 r.: 559,89 zł (skł. zdrowotna) + 826,20 zł (PIT) = 1 386,09 zł (łączne obciążenie).

Z powyższego wynika, iż przy miesięcznym przychodzie do opodatkowania w wysokości 10 000,00 zł realna korzyść proponowanych od lipca 2022 r. zmian w stosunku do przepisów obecnie obowiązujących wyniesie tylko 23,80 zł. A i tak kwota ta będzie wyższa o 483,06 zł niż w 2021 r.

Jak widać proponowane od lipca 2022 r. zmiany w sposobie obliczania składki zdrowotnej polegające na umożliwieniu jej odliczenia od podstawy opodatkowania
(a nie podatku jak to było w 2021 r.) dają zaledwie symboliczne korzyści w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów. Nadal jednak te obciążenia są znacząco wyższe niż to było w 2021 r.