facebook

Firma bez ZUS – zwolnienie ze składek ZUS

Firma bez ZUS (jak nie płacić Zusu) – zwolnienie ze składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy

Już niedługo nowi przedsiębiorcy rozpoczynający swoją działalność będą mogli skorzystać z ULGI NA START polegającej na zwolnieniu z płacenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Ulgę przewiduje przyjęta przez Parlament i podpisana już przez Prezydenta ustawa z 6 marca
2018 r. Prawo przedsiębiorców będąca jedną z najważniejszych ustaw pakietu Konstytucji dla biznesu. Jak wynika z jej uzasadnienia ulga na start stanowić ma szczególny rodzaj korzyści i zachęty dla przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą po raz pierwszy lub ponownie po upływie dłuższego okresu czasu.

Na czym polega ulga na start

Korzystając z ulgi młody przedsiębiorca przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności zwolniony pozostanie od obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Przypomnijmy, że wysokość obecnych składek w trybie preferencyjnym wynosi 183,90 zł (bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe), lub 199,34 (ze składką chorobową). Zamiast standardowych składek ZUS obejmujących składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne korzystając z ulgi przedsiębiorca opłacał będzie wyłącznie składkę zdrowotną (która w 2018 r. wynosi 319,94 zł). Co ważne, po upływie 6 miesięcy korzystania z ulgi na start przedsiębiorca będzie mógł korzystać z kolejnej ulgi w postaci tzw. „małego ZUS”.
Skorzystanie z ulgi na start zależy wyłącznie od woli przedsiębiorcy (nie jest obowiązkowe). Przedsiębiorca może zrezygnować z tego uprawnienia dobrowolnie zgłaszając się do ubezpieczeń społecznych.

Warto tutaj pamiętać, iż korzystając z ulgi na start młody przedsiębiorca nie będzie mógł pójść na zwolnienie lekarskie ani nie będzie przez ten okres odprowadzać kapitału na emeryturę.

Kto może skorzystać z ulgi na start

Podobnie jak to ma miejsce w przypadku tzw. „małego ZUS” z ulgi na start mogą skorzystać młodzi przedsiębiorcy po spełnieniu warunków:

  • ze zwolnienia ze składek ZUS może skorzystać przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który dopiero rozpoczyna działalność (zakłada pierwszą firmę), lub podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 5 lat (60 miesięcy) od wcześniejszej działalności,
  • zakładana działalność nie może być wykonywana dla byłego pracodawcy, na rzecz którego w danym lub w poprzednim roku podatkowych nowy przedsiębiorca wykonywał pracę zbieżną z zakresem prowadzonej działalności,

Okres 6 miesięcy zwolnienia należy liczyć od momentu wykonania pierwszej czynności związanej z przedmiotem zadeklarowanej działalności gospodarczej.

Ulga na start – od kiedy?

Większość z proponowanych w uchwalonej ustawie Prawo przedsiębiorców rozwiązań, w tym ulga na start zacznie obowiązywać od 30 kwietnia 2018 r. Ulga na start nie dotyczy jednak osób, które rozpoczną działalność przed tą datą.