facebook

Aktualności

Wyniki oceny merytorycznej projektów dla MŚP w ramach RPO WP – kilka uwag merytorycznych

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego opublikował długo oczekiwane przez wielu przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia unijnego dla rozwoju swoich firm wyniki  naboru wniosków w zakresie Działania 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałania 1.4.1. Dotacje bezpośrednie RPO WP na lata 2014 – 2020. Tym co od razu przykuwa uwagę po lekturze opublikowanej listy ocenionych projektów oprócz ogromnej ilości złożonych wniosków […]

Czytaj więcej...

Wydłużenie terminu oceny formalnej projektów na rozwój MŚP w ramach RPO WP

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego poinformował o wydłużeniu terminu prowadzonej oceny formalnej projektów projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa I, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. Nowy termin zakończenia oceny formalnej wyznaczony został […]

Czytaj więcej...

Informacje dot. zakończonego naboru wniosków na rozwój MŚP w ramach RPO WP

Zakończył się długo oczekiwany przez wielu przedsiębiorców nabór wniosków w zakresie wsparcia MŚP w ramach działania 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Jak można się było tego spodziewać zainteresowanie konkursem było bardzo duże, o czym świadczą informacje podane przez Urząd Marszałkowski podsumowujące zamknięty nabór, tj. złożonych zostało 1335 wniosków na całkowita wartość ponad 5,5 mld. […]

Czytaj więcej...

Dotacje dla firm z terenu woj. podkarpackiego – nabór wniosków w ramach RPO WP

Długo oczekiwany przez firmy z terenu województwa podkarpackiego nabór OGŁOSZONY !!! Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ: rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Na co można otrzymać dofinansowanie: Dofinansowanie można otrzymać na projekty mające na celu rozwój MŚP […]

Czytaj więcej...

Kredyt na innowacje technologiczne – nabór wniosków

Od 7 grudnia 2015 r. do 20 stycznia 2016 r. prowadzony będzie  nabór wniosków o przyznanie dofinansowania projektów w ramach działania 3.2. „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.2. „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Na czym polega ten instrument wsparcia? Kredyt na innowacje technologiczne (dawniej zwany kredytem technologicznym) jest to […]

Czytaj więcej...