facebook

Aktualności

Kredyt na innowacje technologiczne – nabór wniosków

Od 7 grudnia 2015 r. do 20 stycznia 2016 r. prowadzony będzie  nabór wniosków o przyznanie dofinansowania projektów w ramach działania 3.2. „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.2. „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Na czym polega ten instrument wsparcia? Kredyt na innowacje technologiczne (dawniej zwany kredytem technologicznym) jest to […]

Czytaj więcej...

Bony na innowacje dla firm z województwa podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1 – Bony na innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Na co można otrzymać dofinansowanie: Dofinansowania można otrzymać na projekty polegające na zakupie usług doradczych lub naukowo-badawczych realizowanych na rzecz […]

Czytaj więcej...

Dotacje dla firm – BONY NA INNOWACJE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „BONY NA INNOWACJE DLA MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy (jednostki naukowej) usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub […]

Czytaj więcej...

Dostępne dotacje dla firm w 2015 r.

W dziale „Vademecum klienta” umieściliśmy rekomendowane przez nas możliwości pozyskania dofinansowania        w 2015 r. dla mikro, małych i średnich firm. Zapraszamy do współpracy !!! Przygotujemy dla Państwa niezbędną dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy  w późniejszym rozliczeniu dotacji.

Czytaj więcej...

Dotacje inwestycyjne dla firm – ogłoszenie naboru wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź […]

Czytaj więcej...

Projekt SZOOP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego przyjęty !!!

W dniu 21 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zawierający szczegółowy opis osi priorytetowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (SZOOP RPO WP na lata 2014-2020 – zakres EFRR). Przyjęty projekt został podany do wiadomości publicznej, celem zapoznania się z jego […]

Czytaj więcej...