facebook

Tarcza antykryzysowa 6.0 – najważniejsze informacje

Tarcza antykryzysowa to nowe prawo, które ustala szereg zapomóg mających na celu wsparcie przedsiębiorców w związku ze stratą finansową, którą ponieśli podczas pandemii COVIF-19 w Polsce. Tarcza ma na celu uchronić nie tylko właściciela firmy przed upadkiem oraz jego pracowników przed zwolnieniem, ale również cały system państwa polskiego, który został wystawiony na ogromną próbę wytrzymałości i sprawności. Zabezpieczenie miejsc pracy to bowiem wzmocnienie polskiej waluty a zarazem większe wpływy w momencie, gdy pandemia już minie. Tarcza antykryzysowa 6.0 to kolejna, jesienna pomoc dla tysięcy polskich firm. Poznajmy najważniejsze informacje z nią związane.

Pomoc państwa dla firm podczas pandemii

Tak zwaną tarczę antykryzysową znamy już z wiosny- pierwsza wersja była szybką reakcją władz państwa na wprowadzony tzw. lockdown, czyli zamrożenie gospodarki, które sprawiło, że wielu przedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych przez brak dochodu wpadło w zapaść finansową, będąc jednocześnie zmuszonym do zawieszenia lub zamknięcia wykonywanej działalności. Pierwsza wersja uchwały została podpisana przez Prezesa Rady Ministrów i weszła w życie 1 kwietnia 2020 roku. Jednak przez to, że pojawiła się zbyt szybko, a niektórzy nawet ironicznie komentowali ją za to, że „pisana była na kolanie”, miała szereg niedociągnięć i wymagała wielu poprawek. Dlatego już 17 kwietnia tego samego roku wprowadzono pakiet zmian do uchwały o nazwie tarcza antykryzysowa 2.0, który w pełni zadowolił przedsiębiorców.

Tarcza finansowa, którą uchwalono w kwietniu, oparta była na pięciu filarach, odpowiednio odpowiedzialnych za:

  • ochronę miejsca pracy;
  •  wsparcie finansowe przedsiębiorców;
  •  higienę pracy;
  •  wzmocnienie złotówki;
  •  inwestycje publiczne, tworzące nowe stanowiska pracy.

Tarcza antykryzysowa 6.0 – co warto wiedzieć

Niestety jesienią kolejna fala pandemii zmusiła państwo do podjęcia decyzji o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń w funkcjonowaniu poszczególnych branż. Odpowiedzią na to była kolejna pomoc- 15 grudnia 2020 r. prezydent Andrzej Duda podpisał akt o nazwie tarcza antykryzysowa 6.0, której treść skierowana jest do osób najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19.

Forma wsparcia finansowego na jakie mogą oni liczyć to:

– postojowe, za które przedsiębiorcy oraz pracownicy dostaną wynagrodzenie w wysokości dwóch tysięcy złotych każdego miesiąca;

  •  zwolnienie z opłat na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  •  bezzwrotne dofinansowanie w wysokości pięciu tysięcy złotych;
  •  dotacja na utrzymanie pracownika w wysokości dwóch tysięcy złotych.

Druga fala pandemii, pomimo tego, że była zapowiadana na długo przed jej nadejściem, zaskoczyła przedsiębiorców, którzy dostatecznie nie przygotowali się na drugie w tym roku zamrożenie gospodarki. W wyniku martwego sezonu letniego najmocniej ucierpiały jednostki takie jak artyści, galerie handlowe, branża turystyczna, siłownie, kluby fitness, transport oraz gastronomia. Tarcza antykryzysowa 6.0 to rozbudowana uchwała z 1 kwietnia 2020 r., w której zwrócono szczególną uwagę właśnie na wyżej wymienione branże ale także zostały zaimplementowane dodatkowe punkty dla nowych podmiotów wsparcia. Po nowelizacji ustawy na dodatkowe wsparcie mogą liczyć aktorzy, przedstawiciele kultury, freelancerzy oraz inne osoby działające na zasadzie umów cywilno-prawnych.

Rozszerzony zapis dla sektora kultury to ustawa, która wzbudziła wiele kontrowersji i jej próba wdrożenia była przerywana kilkukrotnie z powodu zbyt wysokiego wsparcia finansowego na jakie mogli liczyć aktorzy, zespoły, itp. Zezwala ona osobom prowadzącym działalność kulturalną na złożenie wniosku o świadczenie postojowe, które nierzadko wynosi po kila tysięcy złotych. Należy im się również zwolnienie ze składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na dodatkowy zastrzyk finansowy mogą liczyć również firmy gastronomiczne, które praktycznie od roku działają „na wynos”, firmy transportowe oraz agencje prowadzone na zasadzie impresariatu. Jeden z punktów tarczy odpowiada za dofinansowywanie przedsiębiorstw elastycznych, które zamiast zamykać się, podejmują decyzję o przebranżowieniu.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sugerowało, że w tarczy 6.0 powinny niezwłocznie zostać wprowadzone zapisy mówiące o dofinansowaniu osób, które świadczyły prace na zasadzie umów cywilnoprawnych. Osoby te- w głównej mierze freelancerzy- zostali pomijani w poprzednich wersjach tarczy, jednak od 15 grudnia mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa polskiego.

Drobnym, jednak bardzo istotnym dla nich wsparciem, mogą cieszyć się osoby, które prowadzą stragany na tzw. targach. Zostaną one zwolnione z opłaty targowej za cały rok 2021. Rekompensatę poszczególnym samorządom zwróci rząd.

Pandemia koronawirusa wiele namieszała nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie. Niestety nikt nie miał możliwości się do niej przygotować, stąd teraz tak trudno utrzymać się wielu firmom i przedsiębiorstwom, które z powodu wprowadzanych ograniczeń tracą spory lub całkowity dochód. Dlatego tak istotna jest w tym momencie pomoc państwa i innych jednostek, chociażby biur księgowych, które służą swoją pomocą i kompetencjami.