facebook

Informacje dot. zakończonego naboru wniosków na rozwój MŚP w ramach RPO WP

Zakończył się długo oczekiwany przez wielu przedsiębiorców nabór wniosków w zakresie wsparcia MŚP w ramach działania 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Jak można się było tego spodziewać zainteresowanie konkursem było bardzo duże, o czym świadczą informacje podane przez Urząd Marszałkowski podsumowujące zamknięty nabór, tj. złożonych zostało 1335 wniosków na całkowita wartość ponad 5,5 mld. zł. Ale co najistotniejsze dla wszystkich zainteresowanych łączna wartość wnioskowanego dofinansowania w ramach złożonych wniosków wyniosła 2 862 329 624,99 zł. Biorąc pod uwagę te liczby przygotowana przez Instytucję Zarządzającą kwota alokacji na ten konkurs tj. 200 mln. zł wydaje się jedynie kroplą w morzu potrzeb :(. Pozostaje zatem czekać na decyzje IZ w tej sprawie.

Wszystkim przedsiębiorcom życzymy powodzenia i pozytywnej oceny 🙂