facebook

Informacje dotycząca zmian w sposobie opłacania składek do ZUS

W związku ze zmianą ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od 1 stycznie 2018 r. zmieni się sposób opłacania składek ZUS. Każdy przedsiębiorca będzie opłacał składki na jedno swoje indywidualne konto bankowe.

Przed zmianą:

Obecnie opłacacie Państwo poszczególne składki ZUS wysyłając przelewy na odrębne konta bankowe, tj.:

  • Składka zdrowotna na konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
  • Składka społeczna na konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 (jeśli dotyczy)
  • Fundusz Pracy i FGŚP na konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 (jeśli dotyczy).

Po zmianie:

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie wyliczone przez nas składki ZUS będziecie Państwo przekazywać do ZUS jednym przelewem w łącznej kwocie na jeden indywidualny rachunek bankowy przypisany każdemu przedsiębiorcy. ZUS sam rozksięguje otrzymaną płatność na poszczególne składki. Każdy przedsiębiorca powinien do końca 2017 r. listownie otrzymać od ZUS swój indywidualny numer rachunku bankowego na który będą przekazywane składki. W przypadku, gdybyście Państwo nie otrzymali takiej korespondencji z ZUS prosimy o kontakt. Po otrzymaniu z ZUS indywidualnego rachunku bankowego proszę go zachować.

Przelew do ZUS będzie  Państwo mogli zrobić jednym zwykłym przelewem (obecnie istniały specjalne, odrębne przelewy do ZUS). Nie trzeba będzie również wskazywać  okresu za który wpłata ma być rozliczona gdyż ZUS dokona rozliczenia otrzymanej wpłaty zaczynając od najstarszej zaległości. Powyższe oznacza, że w przypadku istnienia jakichkolwiek zaległości w ZUS otrzymane pieniądze ZUS w pierwszej kolejności rozliczy istniejące zaległości.

Nowe zasady opłacania składek ZUS obowiązują od 1 stycznia 2018 r.,  co oznacza, iż składki za grudzień 2017 r. będą płatne w styczniu 2018 r. już na nowych zasadach.

W razie pytań, czy wątpliwości prosimy o kontakt.