facebook

W nowej perspektywie unijnej 2014 – 2020 dla Polski przewidziano 82,5 mld      euro, z czego znaczną część z przeznaczeniem dla przedsiębiorców. Jest o co  walczyć, gdyż najprawdopodobniej to ostatni tak duży zastrzyk pieniędzy dla  Polski ze środków unijnych.

Poniżej wskazujemy dostępne w 2015 r. możliwości pozyskania dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA DLA FIRM W 2015 r.