facebook

Vademecum klienta

W związku ze zmianą ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od 1 stycznie 2018 r. zmieni się sposób opłacania składek ZUS. Każdy przedsiębiorca będzie opłacał składki na jedno swoje indywidualne konto bankowe. Przed zmianą: Obecnie opłacacie Państwo poszczególne składki ZUS wysyłając przelewy na odrębne konta bankowe, tj.: Składka zdrowotna na konto: 78 1010 1023 0000 2613 […]

Czytaj więcej...

Zmiana właściwości urzędu skarbowego dla celów podatku VAT od stycznia 2016 r. Z dniem 1 stycznia zmianie ulegnie podstawowa zasada określania właściwości organów podatkowych w zakresie podatku VAT. Jest to istotna informacja dla podmiotów rozliczających ten podatek. Oznacza ona przede wszystkim to, iż od  1 stycznia 2016 r. niektórzy czynni podatnicy VAT, tj. ci którzy w […]

Czytaj więcej...

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła zmiany, które będą dotyczyć zarówno płatników jak i podatników podatku. Zmiany dotyczące podatników (pracowników). Zmiany ustawy zakładają, iż wolne od podatku dochodowego będą świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci pracowników w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach. Oznacza to, iż pracownicy, którzy […]

Czytaj więcej...

Przygotowując projekty unijne należy pamiętać aby wyboru wykonawcy/dostawcy dokonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami nawet jeśli czynności te dokonywane są przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Zdarza się, iż wybory wykonawców pewnych prac związanych z samym przygotowaniem projektu, czy w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną właściwych prac stanowiących przedmiot projektu (kwalifikują się bowiem […]

Czytaj więcej...

Inteligentne specjalizacje kluczem do dotacji unijnych   Zapewne każdy, kto szukał jakichkolwiek informacji o możliwościach wsparcia ze środków europejskich planowanych inwestycji natknął się na termin „inteligentnych specjalizacji”. Dowiadujemy się bowiem, że w obecnej perspektywie finansowej 2014 – 2020 szanse na uzyskanie dofinansowania posiadają projekty wpisujące się w regionalne czy krajowe inteligentne specjalizacje. Czym zatem są […]

Czytaj więcej...

DOTACJE NA ROZWÓJ FIRMY – KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O WSPARCIE I JAK ZWIĘKSZYCH SWOJE SZANSĘ NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU !!! Rok 2015 to czas, w którym powoli otwiera się worek z unijnymi pieniędzmi dedykowanymi polskim przedsiębiorcom, w szczególności tym mikro, małym i średnim. Ich w większości pozytywne doświadczenia związane z wykorzystaniem otrzymanych w okresie 2007 […]

Czytaj więcej...