facebook

Projekt nr RPPK.01.04.01-18-0491/17

Projekt nr RPPK.01.04.01-18-0491/17

pn. „Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe z partnerami i umożliwiającego wprowadzenie na rynek nowej usługi elektronicznej w zakresie e-księgowości”.

Wnioskodawca: OPTYMALNI Biuro Doradczo – Księgowe Sp. z o.o.

Wartość projektu: 240 465,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 146 625,00 PLN

Wkład własny: 48 875,00 PLN

Cel projektu:

Zasadniczym celem realizacji projektu jest wykorzystanie w działalności OPTYMALNI Biuro Doradczo – Księgowe Sp. z o.o. technologii informacyjno – komunikacyjnych poprzez wdrożenie systemu B2B umożliwiającego automatyzację procesów biznesowych w zakresie usług rachunkowo – księgowych oraz świadczenie nowej usługi w zakresie e-księgowości.

Zakres rzeczowy projektu:

Zakresem rzeczowym projektu objęto:

 • nabycie WNiP w formie praw autorskich / licencji do opracowanego oraz wdrożonego systemu opartego na modelu B2B składającego się ze współpracujących ze sobą komponentów oraz odpowiednio zintegrowanego z posiadanym przez OPTYMALNI Biuro Doradczo – Księgowe Sp.
  z o.o. oprogramowaniem COMARCH ERP OPTIMA w sposób pozwalający na osiągnięcie założonych funkcjonalności umożliwiających automatyzację procesów biznesowych
  z Partnerami w zakresie oferowanych przez Beneficjenta usług rachunkowo – księgowych
  i kadrowo – płacowych oraz świadczenie usługi z zakresu e-księgowości.

 • zakup niezbędnych środków trwałych w postaci sprzętu informatycznego, tj. komputerów (3 szt.) oraz skanerów do dokumentów (3 szt.).

Planowane efekty projektu:

 1. automatyzacja procesów biznesowych z Partnerami w zakresie usług rachunkowo – księgowych.

System posiadał będzie zaimplementowane rozwiązania umożliwiające pełną automatyzację procesów biznesowych (Business Process Management BPM) w zakresie:

 • procesu wymiany danych poprzez automatyczny import wprowadzanych danych / dokumentów przez Partnera do systemu, w tym automatyczne zaczytywanie do systemu księgowego informacji przesłanych w formie graficznej, np. w formie zdjęć z telefonu komórkowego,

 • procesu automatycznego udostępniania danych księgowych, kadrowo – płacowych i informacji controllingowych, istotnych z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem,

 • procesu automatycznego naliczania należności i rozliczeń dla Partnerów z tytułu usług rachunkowo – księgowych,

 1. prowadzenie działalności polegającej na oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną poprzez wyeliminowanie tradycyjnego papierowego obiegu dokumentów,

 2. wprowadzenie na rynek nowej, innowacyjnej usługi w postaci e-księgowości poprzez dostarczenie Partnerom intuicyjnego narzędzia do prowadzenia samodzielnej księgowości wzbogaconego o stały nadzór merytoryczny pracownika biura Wnioskodawcy,

 3. wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Wnioskodawcy na rynku poprzez wprowadzenie innowacji produktowej w postaci nowej usługi e-księgowości obejmującej kompleksowy zestaw procesów obejmujących zarówno narzędzie do prowadzenia samodzielnej księgowości oraz stały nadzór merytoryczny pracownika biura Wnioskodawcy przy wykorzystaniu technologii informatycznych,

 4. zwiększenie zatrudnienia. Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu będzie stworzenie 3 nowych miejsc pracy.

 5. zwiększenie przychodów firmy. Wnioskodawca zakłada, iż w rezultacie realizacji przedmiotowego projektu, w tym wprowadzenia na rynek nowej usługi e-księgowości będzie dalszy wzrost dynamiki sprzedaży Spółki.

W wyniku realizacji projektu otworzone zostaną 3 etaty.

Planowany okres realizacji projektu: luty 2018 – wrzesień 2018.