facebook

Biuro rachunkowe

Oferta Biura Księgowego OPTYMALNI skierowana jest do podmiotów poszukujących kompleksowego i profesjonalnego wsparcia przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Naszym Klientom oferujemy usługi księgowe, kadrowo – płacowe oraz szereg innych usług dodatkowych wspierających prowadzenie działalności gospodarczych. Nasze usługi kierujemy zarówno do małych i średnich przedsiębiorstw, spółek jak i podmiotów rozpoczynających swoją działalność.

Staramy się być dla naszych Klientów partnerem biznesowym i w indywidualny sposób podchodzić do każdej sprawy. Zapewniamy profesjonalną i stałą opiekę konsultanta, obejmującą wszystkie etapy współpracy w Klientem. Zależy nam na nawiązywaniu długofalowych relacji biznesowych dlatego staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom Klientów i oferujemy nowoczesne rozwiązania pozwalające ograniczyć im koszt usługi księgowej.

Biuro posiada certyfikat księgowy nr 27039/2008 potwierdzający kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.   

PAMIĘTAJ ! Przekazanie księgowości oraz spraw kadrowych swojej firmy do naszego Biura umożliwi znaczne obniżenie kosztów prowadzenia księgowości, zminimalizowanie ryzyka związanego z błędami księgowymi oraz zaoszczędzenie czasu z możliwością przeznaczenia go wyłącznie na realizację działań biznesowych.

Przebieg współpracy z Biurem Księgowym Optymalni

ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY

Podjęcie współpracy z naszym Biurem rozpoczyna się od podpisania umowy o współpracy oraz stosownych upoważnień umożliwiających nam reprezentowanie Klientów przed organami administracyjnymi tj. Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Dopełniamy wszelkich formalności zmierzających do poinformowania właściwego dla firmy Klienta Urzędu Skarbowego i ZUS.

Dla podmiotów rozpoczynających swoją działalność gospodarczą i deklarujących chęć podjęcia współpracy z naszym Biurem oferujemy DARMOWY pakiet ‘Doradztwo na start’ obejmujący pomoc w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej.

WSPÓŁPRACA Z OPTYMALNYMI

Po rozpoczęciu współpracy z naszym Biurem Klienci zobowiązani są jedynie do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych, czyli do wystawiania dowodów sprzedaży (faktur, rachunków, paragonów fiskalnych) oraz do gromadzenia dokumentów zakupu otrzymywanych od swoich kontrahentów (faktury zakupu towarów, koszty takie jak telefon, paliwo itp.). Dokumenty te dostarczane są do naszego Biura do ustalonego w Umowie dnia miesiąca osobiście, za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub elektronicznie.

Zawiązując współpracę z naszym Biurem Klienci otrzymują BEZPŁATNY program do fakturowania, który m.in. stwarza możliwość przekazania nam dokumentów jednym kliknięciem.

W oparciu o otrzymane dokumenty sporządzany odpowiednie rejestry i ewidencje oraz przygotowujemy stosowne deklaracje, które na podstawie udzielonych pełnomocnictw przekazujemy do właściwych urzędów.

Po zamknięciu miesiąca dokumenty księgowe wraz z deklaracjami mogą być przechowywane w siedzibie Biura lub przekazywane Klientowi w całości lub w części zgodnie z jego preferencjami.

Nasza oferta w zakresie obsługi księgowej skierowana jest zarówno do podmiotów prowadzących księgi handlowe (pełna księgowość) jak i podmiotów rozliczających się za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR), karty podatkowej lub ryczałtu. Proponujemy optymalne rozwiązania przy możliwie jak najmniejszym zaangażowaniu czasu naszych Klientów.

 • prowadzenie ewidencji przychodów dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość) spółek osobowych i kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni;
 • sporządzanie rejestrów VAT oraz deklaracji VAT-7, VAT-7K;
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych deklaracji podatkowych ( PIT, CIT);
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • sporządzanie sprawozdań do GUS, PFRON;
 • opracowywanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości;
 • reprezentacja firmy w Urzędach oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;
 • wsparcie w trakcie kontroli podatkowych;
 • sporządzanie wniosków o udzielenie interpretacji indywidualnej do Urzędu Skarbowego;

Na życzenie Klienta istnieje możliwość  odbioru dokumentacji przez naszych pracowników.

Kompleksowe usługi kadrowo – płacowe oferowane przez nasze Biuro umożliwiają naszym Klientom uniknięcie skomplikowanej i czasochłonnej pracy administracyjnej oraz pozwalają na zmniejszenie kosztów własnych i oszczędność czasu w zakresie prowadzonych działalności.

 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy zatrudnienia;
 • sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;
 • zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych;
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS;
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej;
 • sporządzanie list płac;
 • sporządzanie informacji płacowych dotyczących wynagrodzeń dla pracowników, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego;
 • przygotowywanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników oraz pracodawcy;
 • optymalizacja kosztów pracowniczych;
 • pomoc podczas kontroli z ZUS, US oraz Państwowej Inspekcji Pracy;

Nasza oferta w tym zakresie skierowana jest do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Staramy się wspierać przyszłych przedsiębiorców znajdując dla nich optymalne rozwiązania dla realizacji ich pomysłów biznesowych.

 • wypełnianie wniosków w systemie CEIDG;
 • wybór formy prawnej prowadzenia działalności,
 • pomoc w wyborze optymalnej formy opodatkowania (ryczałt ewidencjonowany, podatkowa księga przychodów i rozchodów);
 • wypełnianie niezbędnej dokumentacji do ZUS- deklaracje ZUA;
 • wypełnianie deklaracji do Urzędu Skarbowego celem rejestracji na potrzeby podatku VAT – VAT R;
 • doradztwo w zakresie podpisywanych umów dotyczących zakupu/wynajmu pomieszczeń dla potrzeb działalności gospodarczej lub innych umów handlowych, bankowych itp. oraz organizowanie obsługi notarialnej i prawnej;

Klienci, którzy zdecydują się na podpisanie z naszym Biurem umowy o świadczenie usług księgowych wszystkie powyższe usługi otrzymają gratis !!!

Oferujemy atrakcyjne pakietu usług dostosowane do potrzeb Twojej działalności gospodarczej. Korzystając z naszej oferty płacisz tylko za to czego naprawdę potrzebujesz.

comarch