facebook

Dotacje na założenie firmy – 22 000 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. O środki te mogą starać się osoby bezrobotne do 30 roku życia. Wnioski będą przyjmowane od 1 lipca 2015 r. do 3 lipca 2015 r.

Środki przyznawane będą w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (I)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Maksymalna kwota wsparcia – 22 000 zł

Dotacje na założenie firmy

– Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu – w trakcie BEZPŁATNYCH konsultacji przekażemy wszelkie niezbędne informacje, a następnie pomożemy w uzyskaniu dotacji.