facebook

Bony na innowacje dla firm z województwa podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1 – Bony na innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowania można otrzymać na projekty polegające na zakupie usług doradczych lub naukowo-badawczych realizowanych na rzecz MŚP przez jednostki naukowe. A dokładniej, dofinansowaniu podlegać będzie sporządzenie w formie studium wykonalności analizy wykonalności prac badawczo-rozwojowych planowanych do przeprowadzenia przez przedsiębiorcę. Studium wykonalności powinno zawierać co najmniej ocenę wykonalności planowanego badania oraz koncepcję i plan prowadzenia prac badawczych lub rozwojowych.

Chodzi o to, iż za dofinansowanie z bonu przedsiębiorca mający pomysł na nowy produkt czy usługę będzie mógł przy współpracy jednostki naukowej przygotować się do prowadzenia właściwych prac B+R. Efektem tej współpracy będzie studium wykonalności, tj. dokument określający koncepcję i plan realizacji prac B+R, jaki rodzaj i zakres badań trzeba wykonać, z jakimi zagrożeniami trzeba się liczyć.

WAŻNE: Aby projekt mógł liczyć na dofinansowanie musi wpisywać się w regionalne inteligentne specjalizacje dla województwa podkarpackiego. O inteligentnych specjalizacja pisaliśmy tutaj: https://optymalni.rzeszow.pl/vadamecum/inteligentne-specjalizacje-kluczem-do-dotacji-unijnych/

Kto może starać się o wsparcie?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać mikro–, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku i uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów lub usług.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 20 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 zł.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie: od 23 listopada do 21 grudnia 2015 r.

Maksymalna intensywność dofinansowania – 85 % wydatków kwalifikowanych.

Więcej informacji na stronie: https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/446-nabor-wnioskow-w-procedurze-konkursowej-w-ramach-osi-priorytetowej-i-dzialanie-1-2-badania-przemyslowe-prace-rozwojowe-oraz-ich-wdrozenia-typ-projektu-1-bony-na-innowacje

Warto skorzystać z tej okazji, i być przed konkurencją !!!

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE POZYSKANIEM DOTACJI FIRMY ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

 

Kontakt: 539 360 605