facebook

Aktualności

Informacje dotycząca zmian w sposobie opłacania składek ZUS

W związku ze zmianą ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od 1 stycznie 2018 r. zmieni się sposób opłacania składek do ZUS. Każdy przedsiębiorca będzie opłacał składki na jedno swoje indywidualne konto bankowe. Przed zmianą: Obecnie opłacacie Państwo poszczególne składki ZUS wysyłając przelewy na odrębne konta bankowe, tj.: Składka zdrowotna na konto: 78 1010 1023 0000 […]

Czytaj więcej...

Dofinansowanie projektów informatycznych dla młodych firm (startup)

Szansa dla młodych firm na ich rozwój poprzez pozyskanie dofinansowania z UE na poziomie 80 %. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ: TIK MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Na co można otrzymać dofinansowanie: Dofinansowanie można otrzymać na projekty polegające na uruchomieniu aplikacji […]

Czytaj więcej...

Wyniki oceny merytorycznej projektów dla MŚP w ramach RPO WP – kilka uwag merytorycznych

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego opublikował długo oczekiwane przez wielu przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia unijnego dla rozwoju swoich firm wyniki  naboru wniosków w zakresie Działania 1.4. Wsparcie MŚP, Poddziałania 1.4.1. Dotacje bezpośrednie RPO WP na lata 2014 – 2020. Tym co od razu przykuwa uwagę po lekturze opublikowanej listy ocenionych projektów oprócz ogromnej ilości złożonych wniosków […]

Czytaj więcej...

Wydłużenie terminu oceny formalnej projektów na rozwój MŚP w ramach RPO WP

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego poinformował o wydłużeniu terminu prowadzonej oceny formalnej projektów projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa I, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. Nowy termin zakończenia oceny formalnej wyznaczony został […]

Czytaj więcej...

Informacje dot. zakończonego naboru wniosków na rozwój MŚP w ramach RPO WP

Zakończył się długo oczekiwany przez wielu przedsiębiorców nabór wniosków w zakresie wsparcia MŚP w ramach działania 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Jak można się było tego spodziewać zainteresowanie konkursem było bardzo duże, o czym świadczą informacje podane przez Urząd Marszałkowski podsumowujące zamknięty nabór, tj. złożonych zostało 1335 wniosków na całkowita wartość ponad 5,5 mld. […]

Czytaj więcej...